MYCOACH | LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÀN DIỆN CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VỚI “TRAINING – COACHING – MENTORING”

Dịch vụ mycoach
Đánh giá post

Dịch vụ MyCoach mang đến cho Doanh nghiệp lộ trình hoàn hảo để phát triển năng lực toàn diện của đội ngũ Quản lý. UMM thiết kế lộ trình này kết hợp 03 hoạt động “Training – Coaching – Mentoring” và trải qua 06 giai đoạn chính: Đào tạo nền tảng; Đánh giá năng lực 360; Huấn luyện; Ứng dụng; Cố vấn; Triển khai kế hoạch hành động.

Dịch vụ này phù hợp với các Doanh nghiệp đã triển khai nhiều khóa đào tạo cho đội ngũ Quản lý nhưng không mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi hiểu rằng các nhà Quản lý cần được hỗ trợ không chỉ về đào tạo mà còn ở khâu huấn luyện và cố vấn. Chỉ khi nào 03 hình thức này được kết hợp hoàn chỉnh thì lộ trình phát triển năng lực toàn diện cho nhà Quản lý mới diễn ra thành công.

Training – MyCoach đào tạo nền tảng và Đánh giá năng lực 360

Trong phần Training của MyCoach, chúng tôi tổ chức hai giai đoạn là Đào tạo nền tảng và Đánh giá 360.

Giai đoạn 1 – Đào tạo nền tảng (Leader get ready) có chức năng đào tạo đội ngũ Quản lý về các tư duy đúng. Chúng tôi thiết kế nội dung chính là các vai trò, nhiệm vụ và 5 cấp độ lãnh đạo với định hướng tập trung vào phát triển con người thay vì chỉ quan tâm đến kết quả công việc. Người quản lý xuất sắc nên là trung tâm và được xoay quanh bởi các nhân tài chứ không phải công việc.

Để hiểu thêm về đào tạo, đọc thêm bài viết: TRAINING | NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ ĐÀO TẠO

Đào tạo nền tảng và Đánh giá năng lực 360
Đào tạo nền tảng và Đánh giá năng lực 360

Giai đoạn 2 – Đánh giá năng lực 360 (360 Assessment) ra đời nhằm mục đích đánh giá một cách tổng quan về năng lực, khả năng phân tích tình huống và xu hướng tính cách của nhà Quản lý. Hoạt động này diễn ra với 3 hình thức là đánh giá qua bài kiểm tra giấy (Paper Test), phỏng vấn 1-1 (Interview), khảo sát Line Manager và Nhân viên (Survey). Vì vậy, kết quả chúng tôi thu thập sẽ rất khách quan và là dữ liệu quan trọng cho các giai đoạn kế tiếp.

Xem thêm: Đánh giá năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung

Coaching – Huấn luyện và Ứng dụng

Trong phần Coaching, chúng tôi triển khai Huấn luyện và Ứng dụng. Để hiểu hơn về huấn luyện, bạn đọc tham khảo bài viết COACHING | BÓC NHÃN NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ HUẤN LUYỆN.

Giai đoạn 3 – Huấn luyện (Coaching) diễn ra dựa trên báo cáo của phần Đánh giá năng lực 360. Chính vì vậy, trong các buổi Coaching 1-1, chúng tôi giúp từng nhà Quản lý xử lý tốt những tình huống khó khăn của mỗi người. Trong chương trình gần nhất dành cho tập đoàn Mitek PG, Học viên gặp phải khó khăn chung về các chủ đề Giao tiếp, Phát triển con người và Quản lý nhân sự nên được chúng tôi lựa chọn triển khai trong buổi huấn luyện.

Huấn luyện là một giai đoạn quan trọng trong MyCoach
Huấn luyện là một giai đoạn quan trọng trong MyCoach

Giai đoạn 4 – Ứng dụng (Application) trong MyCoach nhằm mục đích giúp tất cả các đúc kết từ buổi đào tạo, huấn luyện được triển khai vào thực tế công việc của nhà Quản lý. Để giai đoạn này trở nên hiệu quả, chúng tôi gửi cho Line Manager của các nhà Quản lý bảng giám sát để đánh giá và đốc thúc quá trình ứng dụng kiến thức vào công việc. Chúng tôi mong muốn mọi kiến thức từ buổi đào tạo và huấn luyện đều phải được chuyển hóa thành giá trị thực tế tại Doanh nghiệp.

Mentoring – Cố vấn và Triển khai kế hoạch hành động trong MyCoach

Chúng tôi triển khai Mentoring với hai giai đoạn cuối là Cố vấn và Triển khai kế hoạch hành động. Chúng tôi đã soạn một bài viết về hình thức này, bạn đọc tham khảo: MENTORING | TẤT TẦN TẬT KHI NÓI ĐẾN CỐ VẤN

Giai đoạn 5 – Cố vấn (Feedback & Mentoring) diễn ra sau khi đội ngũ Quản lý đã hoàn thành bước ứng dụng kiến thức vào công việc. Chúng tôi hiểu rằng quá trình cố vấn cần sự phối hợp bởi Line Manager và Chuyên gia UMM. Vì chính các Line Manager mới là người hiểu rõ nhất về đội ngũ Quản lý và công việc chuyên môn để cố vấn, định hướng hiệu quả.

Cố vấn và Triển khai kế hoạch hành động
Cố vấn và Triển khai kế hoạch hành động

Giai đoạn 6 – Triển khai kế hoạch hành động (Action Plan) là bước cuối cùng của lộ trình phát triển năng lực toàn diện cho Quản lý – MyCoach. Theo đó, từng nhà Quản lý hoàn thành bảng báo cáo các kiến thức, công cụ tích góp được và kế hoạch hành động để vận dụng toàn bộ vào công việc. Sau bài báo cáo, chúng tôi vẫn hỗ trợ, theo dõi và tổ chức các buổi workshop định kỳ để ôn tập kiến thức cho đội ngũ Quản lý.

Sau nhiều tháng vận dụng (linh hoạt), chúng tôi đánh giá hiệu quả bằng bài kiểm tra và chứng nhận tốt nghiệp cho những cá nhân đủ số điểm yêu cầu của Doanh nghiệp (Khách hàng).

Thông tin chi tiết dịch vụ MYCOACH: https://umm.edu.vn/dao-tao-quan-ly-cap-trung/my-coach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *