UMM - Năng lực toàn diện cho quản lý cấp trung

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÀN DIỆN CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG SỐ
SLOGAN

Value: 12 giá trị mà bạn sẽ
nhận được trong khóa đào tạo

Chương trình được đúc kết,
mô hình hóa dựa trên nền tảng
năng lực cho Quản lý cấp trung
và kinh nghiệm của chuyên gia VMP.

1. Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý hiệu quả.

2. Biết được định hướng để hoàn thiện và phát triển năng lực của bản thân trong vai trò Quản lý.

3. Biết hoạch định và triển khai kế hoạch hiệu quả với cá nhân và bộ phận.

4. Biết cách triển khai các hoạt động thường ngày hiệu quả.

5. Biết cách kiểm tra và giám sát công việc hiệu quả.

6. Sở hữu được kỹ năng điều hành cuộc họp hàng ngày với nhân viên.

7. Thực hành 5 bước giao việc và ủy quyền hiệu quả.

8. Vận dụng 4 bước để đào tạo nhân viên trên công việc – GLAP.

9. Sở hữu được 10 cách động viên thúc đẩy nhân viên làm việc.

10. Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung.

11. Biết cách giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với đội nhóm.

12. Xây dựng lòng tin và uy tín với đội ngũ.

Chương trình được đúc kết,
mô hình hóa dựa trên nền tảng
năng lực cho Quản lý cấp trung
và kinh nghiệm của chuyên gia VMP.

Methods: Phương pháp đào tạo
đặc biệt – Learning by Doing 3V

– 70% thời gian cho thực hành,“cầm tay chỉ việc” đến khi làm được.
– Mô hình hóa công thức, dễ nhớ, dễ áp dụng.
– Kế hoạch hành động cụ thể cho từng học phần
Dựa trên nguyên tắc “Learning By Doing 3V“:

Programs: Nội dung chương trình

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÀN DIỆN CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG – UMM MODEL

Nội dung chương trình chi tiết

MANAGING SELF
QUẢN LÝ BẢN THÂN

 

  • Phần 1: Quản lý bản thân – phát triển năng lực toàn diện (UMM)
  • Phần 2: Chân dung Nhà quản lý cấp trung UMM

MANAGING OTHER PEOPLE
QUẢN LÝ NGƯỜI KHÁC

 

  • Phần 3: Managing Individuals – Quản lý công việc của nhân viên
  • Phần 4: Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

MANAGING TEAMS
QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC

 

  • Phần 5: Hoạch định & triển khai công việc hiệu quả
  • Phần 6: Họp và triển khai công việc

EFFECTIVE PEOPLE DEVELOPMENT
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU QUẢ

 

  • Phần 7: Đào tạo trên công việc – On the Job Training
  • Phần 8: Giải quyết mâu thuẫn

Cảm nhận của học viên về chúng tôi

Xem thêm cảm nhận »

“Khác với giai đoạn TIKI khởi nghiệp, hiện đội ngũ nhân sự đã nhân rộng với nhiều tân quản lý xuất hiện. Từ đây, TIKI nhận ra cần phát triển kỹ năng huấn luyện, đào tạo và lãnh đạo cho các tân quản lý. Qua dự án cho quản lý cấp trung do UMM tổ chức, Học viên lẫn lãnh đạo công ty đánh giá rất cao hiệu quả sau đào tạo.”

Nguyễn Thị Loan / Training Manager

“Tôi luôn tự tin rằng sẽ biết tất cả những kiến thức mà thầy dạy. Và khi đến đây, tôi đã thực sự bất ngờ. Tất cả kiến thức tại “Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên” là từ các Tập đoàn lớn. Nhi thấy rằng muốn tiếp nhận những kiến thức này thì phải xóa bỏ bớt tư duy cũ.”

Phạm Thị Yến Nhi / CEO