ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÀN DIỆN

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp xác định chính xác lộ trình đào tạo hiệu quả
dành cho Quản lý Cấp Trung phát triển toàn diện.

Năng lực toàn diện của Quản lý cấp trung

Đây là chương trình đánh giá năng lực của quản lý cấp trung được thiết kế, xây dựng bởi hội đồng chuyên gia UMM và được chứng nhận bởi Học viên Đào tạo VMP. Với mong muốn giúp mỗi quản lý tại doanh nghiệp tự đánh giá năng lực cá nhân và xác định được bức tranh tổng quan phát triển bản thân.

1 – (Aware): nhận biết thông qua đọc hoặc tự học nhưng chưa có cơ hội áp dụng

2 – (Appy): đã áp dụng năng lực này vào trong công việc sau khi được đào tạo hoặc ai đó hướng dẫn

3 – (Adapt): tự điều chỉnh và áp dụng linh hoạt theo từng tình huống, công việc.

4 – (Advice): sử dụng thành thạo, sáng tạo và có thể hướng dẫn, đào tạo cho người khác   

Hãy đánh giá trung thực theo khả năng hiện tại của bạn dưới những năng lực sau:

Theo cấu trúc Kim Tự Tháp bao gồm 10 kỹ năng được chia thành 4 cấp độ từ thấp đến cao, tương ứng là mục đích sau cùng của từng cấp độ.

Kim tự tháp kỹ năng quản lý này được xây dựng dựa trên ý tưởng của tiến sĩ Kammy Haynes – một nhà tâm lý học tổ chức nhân sự, một chuyên gia nhân sự có hơn 20 năm kinh nghiệm và cũng chính là CEO của công ty mang tên bà. Cơ sở cho việc xếp hạng mức độ là sự tăng dần độ khó của các kỹ năng quản lý mà bạn phải làm chủ nếu muốn đạt được thành công trong vai trò một nhà quản lý. Chân kim tự tháp là hệ thống những kỹ năng cơ bản nhất, và ở trên đỉnh là một kỹ năng đặc biệt với độ khó cao nhất.

4 mức độ của các kỹ năng quản lý trong cấu trúc kim tự tháp

4 mức độ của các kỹ năng quản lý trong cấu trúc kim tự tháp