Mô hình AIDA là gì? Vai trò và Ví dụ về mô hình AIDA trong Marketing?

5/5 - (1 bình chọn)

Mô hình AIDA, viết tắt của Attention (Chú Ý), Interest (Sự Quan Tâm), Desire (Mong Muốn), Action (Hành Động), là một khung làm việc quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị. Mô hình này giúp các chuyên gia tiếp thị hiểu rõ hơn về quá trình tác động tới tâm trí của khách hàng, thúc đẩy họ thực hiện hành động mua hàng.

Mô hình AIDA là gì? Vai trò và Ví dụ về mô hình AIDA trong Marketing?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình AIDA và cách áp dụng nó để cải thiện chiến lược tiếp thị của bạn.

I.Mô hình AIDA là gì?

Mô hình AIDA là một khung làm việc được sử dụng trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo để mô tả quá trình tác động của thông điệp tiếp thị đến tâm trí của khách hàng.

AIDA là thuật ngữ viết tắt của Attention-Interest-Desire-Action, mô tả lại quá trình mà người dùng trải qua trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Bốn bước quan trọng bao gồm Chú ý – Quan tâm – Mong muốn – Hành động sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả khi thuyết phục người khác về vấn đề mà họ chưa biết.

Mô hình AIDA giúp các chuyên gia tiếp thị xác định cũng như tối ưu hóa quá trình tiếp thị của họ, từ việc thu hút sự chú ý ban đầu đến thúc đẩy hành động mua hàng hoặc thực hiện mục tiêu tiếp thị khác.

Mô hình AIDA là gì?

II.Ưu điểm của mô hình AIDA

Mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) có nhiều ưu điểm quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị hay quảng cáo, giúp các doanh nghiệp và chuyên gia tiếp thị tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của họ. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của mô hình AIDA:

1.Tập trung vào khách hàng

Mô hình AIDA tập trung vào quá trình tương tác giữa doanh nghiệp, khách hàng. Nó đặt sự chú ý đầu tiên vào khách hàng hay nhu cầu của họ, giúp tạo một kết nối mạnh mẽ hơn.

2.Hướng dẫn chi tiết

Mô hình AIDA cung cấp một khung làm việc chi tiết từ sự chú ý ban đầu đến hành động cuối cùng. Việc này giúp cho việc xây dựng chiến lược tiếp thị trở nên có hệ thống, dễ dàng theo dõi và đánh giá.

 1. Thích nghi được

Mô hình AIDA có thể được điều chỉnh, tùy chỉnh cho mọi ngành, mục tiêu thị trường cụ thể. Không chỉ dành riêng cho tiếp thị sản phẩm, nó cũng có thể áp dụng cho dịch vụ, văn bản và  thậm chí cả chiến dịch chính trị.

 1. Tạo sự hiểu biết

Mô hình AIDA giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách khách hàng nghĩ, phản ứng với thông điệp tiếp thị. Nó có thể dẫn đến việc điều chỉnh chiến lược tiếp thị để phản ánh đúng nhu cầu và mong muốn của họ.

 1. Tạo niềm tin

Mô hình AIDA cho phép doanh nghiệp xây dựng niềm tin với khách hàng thông qua việc cung cấp thông tin hữu ích và chứng minh xác thực. Sự quan tâm và lòng muốn được tạo ra bằng cách thể hiện giá trị thực sự của sản phẩm hoặc dịch vụ.

 1. Thúc đẩy hành động

Mô hình AIDA rõ ràng trong việc thúc đẩy hành động từ phía khách hàng, chẳng hạn như việc mua hàng hoặc liên hệ. Việc này giúp cải thiện hiệu suất tiếp thị và tạo ra một lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Mô hình AIDA là một công cụ mạnh mẽ trong tiếp thị, quảng cáo, giúp doanh nghiệp thu hút, tương tác với khách hàng một cách hiệu quả. Nó giúp tạo ra sự chú ý, quan tâm, lòng muốn, hành động, tạo ra một quá trình tiếp thị toàn diện và hiệu quả.

Xem thêm: 10 Kỹ năng giao tiếp trong lãnh đạo mà người lãnh đạo cần có

III.Vai trò của mô hình thông tin AIDA trong Marketing

Mô hình thông tin AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo bằng cách cung cấp một cách hiệu quả để hiểu, quản lý quá trình tương tác giữa doanh nghiệp, khách hàng. Dưới đây là các vai trò quan trọng của mô hình thông tin AIDA trong marketing:

1.Xác định quá trình tương tác

Mô hình AIDA giúp doanh nghiệp xác định hay phân tích các giai đoạn quá trình tương tác của khách hàng. Việc này giúp họ hiểu rõ hơn về cách khách hàng tương tác với thông điệp tiếp thị và quyết định mua hàng.

2.Tạo chiến lược tiếp thị

Mô hình AIDA là một khung làm việc hữu ích cho việc xây dựng chiến lược tiếp thị. Nó giúp cho doanh nghiệp quyết định cách thu hút sự chú ý, tạo sự quan tâm, kích thích lòng muốn và thúc đẩy hành động từ phía khách hàng.

3.Tạo nội dung hiệu quả

Dựa trên mô hình AIDA, doanh nghiệp có thể tạo nội dung phù hợp cho từng giai đoạn của quá trình tương tác. Nó giúp họ viết các tiêu đề, mô tả sản phẩm,  lời kêu gọi hành động phù hợp để tối ưu hóa hiệu suất tiếp thị.

4.Tăng hiệu quả quảng cáo

Mô hình AIDA là một công cụ quan trọng cho việc thiết kế, thực hiện chiến dịch quảng cáo. Bằng cách sử dụng cấu trúc AIDA, quảng cáo có thể thu hút sự chú ý, tạo sự quan tâm, và thúc đẩy hành động mua hàng từ phía người tiêu dùng.

5.Đo lường hiệu suất

Mô hình AIDA cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu suất tiếp thị bằng cách theo dõi, đo lường sự chú ý, quan tâm, lòng muốn hay hành động của khách hàng. Đo lường hiệu suất giúp họ hiểu rõ hơn về sự thành công của chiến lược tiếp thị,  điều chỉnh nó theo cách thích hợp.

6.Tạo kết nối sâu sắc

Mô hình AIDA giúp tạo ra một kết nối sâu sắc, tương tác có ý nghĩa giữa doanh nghiệp, khách hàng. Bằng cách đáp ứng từng giai đoạn của quá trình AIDA, doanh nghiệp có thể tạo ra một trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

Mô hình thông tin AIDA đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu, quản lý quá trình tương tác của khách hàng trong lĩnh vực tiếp thị. Nó giúp tạo ra chiến lược tiếp thị có cấu trúc và hiệu quả, từ việc thu hút sự chú ý ban đầu đến thúc đẩy hành động mua hàng.

IV.So sánh mô hình AIDA và AISAS

Mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) và mô hình AISAS (Awareness, Interest, Search, Action, Share) là hai trong số nhiều mô hình tiếp thị, quảng cáo khác nhau được sử dụng để hiểu hay quản lý quá trình tương tác của khách hàng trong lĩnh vực tiếp thị. Dưới đây là một sự so sánh giữa hai mô hình này:

1.Mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action):

 • Attention (Chú Ý): Đây là giai đoạn đầu tiên, nơi mục tiêu là thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhiệm vụ là tạo ra một sự nhận biết về sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Interest (Sự Quan Tâm): Sau khi đã thu hút sự chú ý, bạn phải tạo sự quan tâm và hiểu biết sâu hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ. Ở giai đoạn này, bạn cố gắng thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có giá trị đối với họ.
 • Desire (Lòng Muốn): Sau khi đã tạo sự quan tâm, mục tiêu là kích thích lòng muốn mua hàng từ phía khách hàng. Bạn cần thể hiện rõ lợi ích cũng như giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ra sự khao khát.
 • Action (Hành Động): Cuối cùng, bạn thúc đẩy hành động mua hàng hoặc hành động khác từ phía khách hàng. Bạn cung cấp các lời kêu gọi hành động rõ ràng để khuyến khích họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

2.Mô hình AISAS (Awareness, Interest, Search, Action, Share):

 • Awareness (Nhận Biết): Mô hình AISAS bắt đầu bằng việc tạo ra sự nhận biết về sản phẩm hoặc dịch vụ trong tâm trí của khách hàng. Nhận biết có thể xảy ra thông qua quảng cáo, truyền thông xã hội, hoặc các hoạt động khác để tạo ra sự hiểu biết ban đầu.
 • Interest (Sự Quan Tâm): Sau khi có sự nhận biết, mục tiêu là tạo sự quan tâm từ khách hàng. Bạn cần làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trở nên hấp dẫn để họ muốn biết thêm.
 • Search (Tìm Kiếm): Trong giai đoạn này, khách hàng bắt đầu tìm hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách tìm thông tin trực tuyến, đọc đánh giá, hoặc tìm kiếm thêm chi tiết.
 • Action (Hành Động): Sau khi đã tìm hiểu đủ, khách hàng thực hiện hành động mua hàng hoặc tiếp tục với hành động cụ thể khác như đăng ký, đặt hàng, hoặc tham gia.
 • Share (Chia Sẻ): Giai đoạn cuối cùng của mô hình AISAS là khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ với người khác qua xã hội, đánh giá, hoặc khuyến mãi. Chia sẻ có thể giúp tạo ra sự lan truyền và thúc đẩy tiếp thị từ miệng-miệng.

Cả hai mô hình đề cập đến các giai đoạn quan trọng trong quá trình tương tác của khách hàng, nhưng chúng có cách tiếp cận hay tên gọi khác nhau. Lựa chọn mô hình phụ thuộc vào ngữ cảnh, mục tiêu tiếp thị cụ thể của bạn.

Xem thêm: Cách trau dồi kỹ năng quản trị nhân sự hiệu quả & chuyên nghiệp

V. Ví dụ về mô hình AIDA

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc áp dụng mô hình AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) trong lĩnh vực tiếp thị:

1.Sản phẩm: Máy ảnh chuyên nghiệp mới ra mắt

Giai đoạn 1: Attention (Chú Ý)

Để thu hút sự chú ý của khách hàng, công ty máy ảnh chuyên nghiệp sử dụng một quảng cáo trên trang mạng xã hội, trang web của họ. Tiêu đề quảng cáo là “Khám phá Thế Hệ Mới Của Nhiếp Ảnh: Máy Ảnh XYZ.” Hình ảnh của máy ảnh được hiển thị đẹp, ấn tượng, tiêu đề gợi ý về tính năng mới và cải tiến.

Giai đoạn 2: Interest (Sự Quan Tâm)

Khi khách hàng nhấp vào quảng cáo, họ được dẫn đến một trang web chi tiết về sản phẩm. Trang web này chứa thông tin về các tính năng mới của máy ảnh, cũng như các bức ảnh mẫu chụp bằng máy ảnh này. Có một video trình bày về cách sử dụng máy ảnh và tạo ra những bức ảnh chất lượng cao. Bài viết kèm theo giải thích cụ thể về cách những tính năng này có thể cải thiện kỹ năng nhiếp ảnh của người dùng.

Giai đoạn 3: Desire (Lòng Muốn)

Trang web cũng chứa một phần “Những ưu đãi độc quyền” nơi công ty giới thiệu mức giá ưu đãi đặc biệt cho những người đăng ký sớm. Ngoài ra, họ hiển thị các đánh giá tích cực từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã sử dụng máy ảnh này và chia sẻ kết quả ấn tượng.

Giai đoạn 4: Action (Hành Động)

Cuối cùng, trang web cung cấp các lựa chọn hành động cụ thể cho khách hàng. Họ có thể chọn mua sản phẩm ngay lập tức thông qua một nút “Mua Ngay” hoặc đăng ký nhận thông tin chi tiết hơn về sản phẩm. Công ty cũng cung cấp một số kêu gọi hành động, như “Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao chất lượng nhiếp ảnh của bạn!” để thúc đẩy hành động mua hàng.

Qua ví dụ này, bạn có thể thấy cách mô hình AIDA được áp dụng từ việc thu hút sự chú ý ban đầu đến tạo sự quan tâm, kích thích lòng muốn, thúc đẩy hành động mua hàng từ phía khách hàng.

Ở trên VMP Academy, đã chia sẻ những thông tin quan trọng về mô hình AIDA. AIDA là một công cụ quan trọng trong tiếp thị, giúp bạn điều hướng khách hàng từ sự chú ý đến hành động. Bằng cách thu hút sự chú ý, tạo sự quan tâm, kích thích mong muốn,  thúc đẩy hành động, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của mình để đạt được hiệu suất tốt hơn và tạo ra sự kết nối sâu sắc với khách hàng. Hãy sử dụng mô hình AIDA một cách thông minh để đạt được mục tiêu tiếp thị của bạn.

Để phát triển năng lực bản thân hơn nữa, bạn có thể tham khảo thêm các khóa học của chúng tôi như:  đào tạo kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng uỷ quyền, đào tạo quản lý cấp trung hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay qua hotline: 1800.6981 – 0909 382 864 nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *