Vai trò, công việc và khung năng lực của Middle Management là gì?

5/5 - (2 bình chọn)

Middle Management ( Quản lý cấp trung ) đóng một vai trò quan trọng trong một tổ chức. Họ nằm ở tầng lớp giữa lãnh đạo cấp cao, cơ sở làm việc, vai trò của họ thường được xem là trung tâm của sự thành công của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của quản lý trung cấp và nhiệm vụ mà họ phải thực hiện.

Vai trò, công việc và khung năng lực của Middle Management là gì?

I. Middle Management là gì?

Middle Management, hay còn được gọi là Quản lý cấp trung, là một tầng lớp quản lý quan trọng trong cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Middle managers nằm ở vị trí giữa cấp quản lý cao cấp (top management), cấp quản lý cơ sở (frontline management). Vai trò chính của Middle Management là đảm bảo rằng các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược được thực hiện một cách hiệu quả tại cấp cơ sở.

Xem thêm: Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp tại TP HCM

II. Chân dung của nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp

Chân dung của một nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp có thể đa dạng tùy thuộc vào ngành công nghiệp, kích thước của tổ chức, nhiệm vụ cụ thể mà họ phải thực hiện. Tuy nhiên, dưới đây là một số đặc điểm và phẩm chất thường thấy ở những nhà quản lý cấp trung xuất sắc:

1. Vai trò của Middle Management Quản lý cấp trung

1.1. Hỗ trợ quản lý cấp cao: Nhà quản lý cấp trung thường làm việc chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao để thực hiện chiến lược tổ chức. Họ đảm bảo rằng các quyết định của cấp cao được thực hiện một cách hiệu quả tại cấp cơ sở.

1.2. Quản lý nhân viên cấp dưới: Nhà quản lý cấp trung có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ nhóm nhân viên cấp dưới của họ. Họ đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng hướng, theo tiến độ.

1.3. Middle management là cầu nối giữa nhân viên, ban lãnh đạo: Họ đóng vai trò cầu nối giữa nhân viên, ban lãnh đạo cấp cao. Họ thường phải truyền đạt thông tin, phản hồi cũng như đảm bảo rằng nhân viên có giọng nói và được lãnh đạo lắng nghe.

2. Mô tả công việc của  Middle management – Nhà quản lý cấp trung 

Công việc của Middle management thường bao gồm:

2.1. Quản lý nhóm nhân viên

Middle management có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn một nhóm nhân viên hoặc các bộ phận trong tổ chức. Điều này bao gồm việc xác định nhiệm vụ, phân công công việc, và đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng hẹn và hiệu quả.

2.2. Lập kế hoạch và quản lý nguồn lực

Họ phải tham gia vào quá trình lập kế hoạch cho các dự án hoặc hoạt động của tổ chức. Điều này bao gồm xác định nguồn lực cần thiết, bố trí nguồn lực, và đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

2.3. Điều hành và theo dõi tiến độ

Nhà quản lý cấp trung phải theo dõi và kiểm soát tiến độ của các hoạt động và dự án trong phạm vi quản lý của họ. Họ cần đảm bảo rằng mục tiêu được đạt đúng hẹn và theo kế hoạch.

2.4. Tư duy chiến lược

Middle management thường phải tham gia vào quá trình định hình chiến lược tổ chức và đưa ra quyết định chiến lược. Họ phải có khả năng đánh giá tình hình thị trường và đối thủ, và đề xuất các hướng đi chiến lược.

2.5. Quản lý thông tin và báo cáo

Middle management phải tổ chức thông tin và dữ liệu liên quan đến hoạt động của họ và làm việc với các bộ phận khác để báo cáo về tiến trình và kết quả công việc.

2.6. Giải quyết vấn đề

Middle management thường phải đối mặt với các vấn đề và khó khăn trong quá trình quản lý nhóm và dự án. Họ cần có khả năng phân tích vấn đề và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

2.7. Lãnh đạo và phát triển nhân viên

Middle management có trách nhiệm lãnh đạo và phát triển nhân viên dưới sự quản lý của họ. Điều này bao gồm việc đào tạo, hỗ trợ, và đánh giá hiệu suất của nhân viên.

3. Khung năng lực cần có của Middle management

3.1. Kỹ năng giao tiếp: Nhà quản lý cấp trung cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với cả nhân viên, lãnh đạo cấp cao để truyền đạt thông tin,  tạo sự hiểu biết.

3.2. Kỹ năng ra quyết định: Họ phải có khả năng đánh giá tình hình, ra quyết định đúng đắn,  tối ưu hóa sự sáng tạo trong quá trình quyết định.

3.3. Khả năng động viên nhân viên: Họ cần biết cách tạo động lực cho nhân viên, thúc đẩy họ đạt được mục tiêu,  phát triển kỹ năng.

3.4. Kỹ năng tổ chức công việc: Nhà quản lý cấp trung phải có khả năng tổ chức công việc của họ, nhóm làm việc để đảm bảo sự hiệu quả và tiến độ.

4. KPI cho vị trí Middle management

Các KPI (Key Performance Indicators) phụ thuộc vào ngành công nghiệp và mục tiêu cụ thể của tổ chức, nhưng có thể bao gồm:

4.1. Tỷ lệ hoàn thành dự án: Đo lường khả năng của nhà quản lý cấp trung trong việc hoàn thành dự án theo tiến độ, trong ngân sách.

4.2. Chỉ số hài lòng của nhân viên: Đo lường mức độ hài lòng của nhân viên dưới sự quản lý của họ.

4.3. Tăng trưởng doanh số bán hàng hoặc lợi nhuận: Đối với các vị trí Middle management liên quan đến doanh số bán hàng hoặc lợi nhuận, KPI có thể liên quan đến việc đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh số hoặc lợi nhuận.

4.4. Số lượng lỗi hoặc sự cố giảm: Đo lường khả năng của họ trong việc quản lý và giảm thiểu các lỗi hoặc sự cố trong quá trình làm việc.

4.5. Tỷ lệ phát triển kỹ năng của nhân viên: Đo lường khả năng của họ trong việc đào tạo, phát triển nhân viên trong nhóm làm việc.

Xem thêm: KPI là gì? Các kỹ năng thiết lập KPI cơ bản

III. Các chiến lược nâng cao năng lực cho đội ngũ Middle Management

Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung – Middle Management là một phần quan trọng của việc phát triển tổ chức. Dưới đây là một số chiến lược để giúp đội ngũ quản lý cấp trung phát triển, hoàn thiện năng lực của họ:

 1. Đào tạo và phát triển liên tục

Cung cấp chương trình đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng cho Middle management. Đảm bảo rằng họ được tiếp cận với các khóa học, hội thảo, cũng như tài liệu mới nhất trong lĩnh vực của họ.

 1. Tạo môi trường học hỏi

 Khuyến khích quản lý cấp trung tham gia vào việc học hỏi liên tục hay tự học. Tạo môi trường thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các quản lý cấp trung.

 1. Phân công dự án, trách nhiệm thách thức

Giao cho quản lý cấp trung các dự án hoặc nhiệm vụ có độ khó, trách nhiệm cao hơn để thúc đẩy sự phát triển,  học hỏi. Hỗ trợ họ trong quá trình giải quyết các thách thức và khó khăn trong dự án này.

 1. Mentor, coaching

Cung cấp cho quản lý cấp trung cơ hội làm việc với những người có kinh nghiệm hơn (mentors) để họ có thể học hỏi từ những người này. Tổ chức các buổi coaching thường xuyên để giúp họ phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

 1. Tạo điều kiện làm việc tích cực

Đảm bảo rằng Middle management có môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo, đóng góp ý kiến, tạo ra các giải pháp mới. Khuyến khích họ tham gia vào quá trình ra quyết định cũng như  giải quyết vấn đề.

 1. Phản hồi xây dựng

Cung cấp phản hồi định kỳ, xây dựng từ cấp quản lý cấp cao, cấp dưới để giúp quản lý cấp trung hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ và cách cải thiện.  Khuyến khích họ tham gia vào quá trình tự đánh giá,  phát triển cá nhân.

 1. Tạo cơ hội thăng tiến nội bộ

Tạo kế hoạch thăng tiến nội bộ cho Middle management, giúp họ thấy rằng có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tổ chức. Khuyến khích họ tham gia vào các dự án lớn, chương trình đào tạo để chuẩn bị cho vai trò quản lý cấp cao hơn.

 1. Xây dựng mạng lưới, liên kết

Khuyến khích Middle management tham gia vào các mạng lưới nghề nghiệp, liên kết với người khác trong ngành công nghiệp. Giúp họ xây dựng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội học hỏi từ các nguồn bên ngoài tổ chức.

 1. Đánh giá hiệu suất, tiến bộ

 Thường xuyên đánh giá hiệu suất, tiến bộ của quản lý cấp trung theo các tiêu chí, mục tiêu đã được đề ra. Dựa vào đánh giá này để xác định các điểm mạnh,  điểm yếu, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện.

Tất cả các chiến lược này cần phải được thiết kế, thực hiện một cách cụ thể để phù hợp với tổ chức cụ thể, mục tiêu phát triển của đội ngũ quản lý cấp trung.

IV. Phát triển đội ngũ middle manager hiệu quả với 1Office HRM

Để phát triển đội ngũ middle manager hiệu quả với hệ thống quản lý nhân sự (HRM) như 1Office, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Đánh giá nhu cầu phát triển

Sử dụng hệ thống 1Office HRM để xác định nhu cầu phát triển cho từng quản lý cấp trung trong tổ chức. Việc này có thể bao gồm việc xác định kỹ năng, kiến thức, khả năng cần thiết để hoàn thành công việc hiện tại và đối mặt với thách thức tương lai.

 1. Lập kế hoạch phát triển cá nhân

Sử dụng hệ thống quản lý HRM để thiết lập kế hoạch phát triển cá nhân cho mỗi middle manager. Việc này bao gồm việc xác định các khóa học, chương trình đào tạo, dự án cụ thể mà họ cần tham gia để phát triển kỹ năng và năng lực.

 1. Theo dõi tiến trình phát triển

Sử dụng tính năng của 1Office HRM để theo dõi tiến trình phát triển cá nhân của từng quản lý cấp trung. Theo dõi giúp bạn biết được họ đã hoàn thành bao nhiêu phần của kế hoạch phát triển và nếu cần điều chỉnh.

 1. Cung cấp tài liệu học tập, tài liệu tham khảo

 Tận dụng 1Office HRM để lưu trữ, chia sẻ tài liệu học tập,  tài liệu tham khảo cho quản lý cấp trung. Việc này giúp họ có thể tự học hay tham khảo thông tin quan trọng bất cứ khi nào cần thiết.

 1. Tạo cơ hội thực hành

Sử dụng hệ thống để gán cho các middle manager những dự án,  nhiệm vụ thực tế để họ áp dụng những kiến thức, kỹ năng mới họ đã học được.

 1. Hỗ trợ mentoring, coaching

Tạo một hệ thống mentoring, coaching thông qua 1Office HRM, cho phép quản lý cấp cao hoặc các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn hỗ trợ phát triển của quản lý cấp trung.

 1. Tạo môi trường học tập tích cực

Khuyến khích việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các quản lý cấp trung thông qua tích hợp các công cụ xây dựng cộng đồng trong hệ thống HRM.

 1. Đánh giá, phản hồi định kỳ

Sử dụng 1Office HRM để tiến hành đánh giá hiệu suất, phản hồi định kỳ cho quản lý cấp trung. Đánh giá, phản hồi giúp họ biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình và điều chỉnh hướng phát triển.

 1. Khuyến khích sự thăng tiến nội bộ

Sử dụng hệ thống HRM để tạo các kế hoạch thăng tiến nội bộ cho middle manager, giúp họ thấy rằng có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tổ chức.

 1. Theo dõi, đánh giá KPI

Sử dụng hệ thống 1Office HRM để đánh giá hiệu suất của quản lý cấp trung dựa trên các KPI đã thiết lập, dùng thông tin này để đưa ra các biện pháp cải thiện.

Sử dụng 1Office HRM cùng với các chiến lược này giúp tổ chức của bạn xây dựng,  phát triển một đội ngũ middle manager mạnh mẽ và hiệu quả.

V. Trung tâm đào tạo Middle ManagementQuản lý cấp trung uy tín chất lượng tại HCM

Chào mừng bạn đến với VMP Academy – Trung tâm đào tạo quản lý cấp trung uy tín,  chất lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Về VMP Academy

VMP Academy là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu tại TP.HCM với mục tiêu cung cấp cho các Middle management, người nghề nghiệp có mong muốn phát triển sự nghiệp một môi trường học tập và đào tạo chất lượng. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự thành công, phát triển nghề nghiệp của học viên thông qua các khóa học chuyên sâu cũng như các dự án thực tế.

2. Vì sao nên lựa chọn VMP Academy?

Chất lượng đào tạo hàng đầu: Chúng tôi tự hào về đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực quản lý. Khóa học của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và giúp học viên áp dụng kiến thức vào công việc hàng ngày.

3. Học tập linh hoạt

Chúng tôi hiểu rằng học viên có những cam kết,  thời gian hạn chế. Vì vậy, chúng tôi cung cấp lịch học linh hoạt và các phương thức học trực tuyến để đảm bảo rằng mọi người có thể tham gia dễ dàng.

4. Hỗ trợ cá nhân hóa

Chúng tôi chăm sóc từng học viên cá nhân để đảm bảo họ đạt được mục tiêu học tập của mình. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ trong suốt quá trình học.

5. Kết nối, mạng lưới

VMP Academy cung cấp một cơ hội tuyệt vời để mở rộng mạng lưới,  kết nối với các người đồng nghiệp, chuyên gia trong ngành.

Các khóa học đáng chú ý khác: đào tạo kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung, đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp,…

VMP Academy cam kết đồng hành cùng bạn trong hành trình phát triển sự nghiệp và nâng cao kỹ năng quản lý cấp trung. Hãy tham gia cùng chúng tôi để trở thành một người quản lý xuất sắc! Liên hệ ngay hotline 1800.6981 – 0909 382 864  để được tư vấn miễn phí! 

Middle management đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển sự thành công của tổ chức. Bằng cách thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả và áp dụng các chiến lược tương ứng, họ có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

Xem thêm: 

Vai trò, công việc và khung năng lực của Middle Management là gì?

Trung tâm đào tạo quản lý cấp trung nâng cao năng lực quản lý hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *