DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

UMM tổng hợp dự án thành công của Doanh nghiệp

100% Học viên áp dụng thành công

UMM triển khai phương pháo đào tạo đặc biệt Learning by Doing 3V (Vui vẻ-Vận động-Vận dụng) để tác động vào cả thể chất và trí tuệ của Học viên tại lớp. Cụ thể, Học viên sẽ dùng 70% thời gian tại lớp để thực hành các kiến thức đã được mô hình hóa dễ nhớ. Đặc biệt, sau mỗi Học phần, Quản lý cấp trung sẽ phải xây dựng kế hoạch hành động dựa trên các công cụ như ACT, SSC…

Chính vì vậy, hầu như 100% Học viên áp dụng thành công kiến thức vào công việc thực tế và cảm nhận được sự phát triển rõ rệt năng lực quản lý toàn diện của bản thân.

Tiki

Dịch vụ đào tạo dành cho quản lý cấp trung

Xem thành công

Công ty TNHH Ecco

Leadership Skill For Managers – Kỹ năng Lãnh Đạo

Xem thành công

CT TNHH DVThiên Hà

Leadership Skill For Managers – Kỹ năng Lãnh Đạo

Xem thành công

Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)

Eight-Skill Coaching For Managers

Xem thành công