CÁ NHÂN THÀNH CÔNG

UMM tổng hợp dự án thành công của Cá nhân

100% Học viên áp dụng thành công

UMM triển khai phương pháo đào tạo đặc biệt Learning by Doing 3V (Vui vẻ-Vận động-Vận dụng) để tác động vào cả thể chất và trí tuệ của Học viên tại lớp. Cụ thể, Học viên sẽ dùng 70% thời gian tại lớp để thực hành các kiến thức đã được mô hình hóa dễ nhớ. Đặc biệt, sau mỗi Học phần, Quản lý cấp trung sẽ phải xây dựng kế hoạch hành động dựa trên các công cụ như ACT, SSC…

Chính vì vậy, hầu như 100% Học viên áp dụng thành công kiến thức vào công việc thực tế và cảm nhận được sự phát triển rõ rệt năng lực quản lý toàn diện của bản thân.

Phạm Thị Yến Nhi

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Xem thành công

VĂN BÁ LUÝT

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Xem thành công

Nguyễn Long Duy

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Xem thành công

Nguyễn Thị Quỳnh

Coaching Skills

Xem thành công

Lưu Quang Chánh

Leadership Skills

Xem thành công

Block "2152" not found