Khung năng lực cho quản lý

Đánh giá và xác định chính xác các năng lực của Quản lý cấp trung
chính là chìa khóa thành công của Doanh nghiệp.

Đào tạo không phải một khóa học mà cả một quá trình

UUM thực hiện hiệu quả việc đánh giá năng lực để triển khai các chương trình đúng thời điểm, cấp độ và nhu cầu của Học viên. Tại UMM, chúng tôi đảm bảo bạn sử dụng chi phí đào tạo đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, với tiêu chí đào tạo phải là một quá trình, các chuyên gia UMM sẽ followup và huấn luyện điều chỉnh hành vi cho Học viên sau khóa học.

Đánh giá năng lực

Chương trình đánh giá năng lực theo 4 cấp độ: Quản lý Bản thân – Công việc – Đội nhóm – Quá trình – Mục tiêu.

Xem chi tiết
Xây dựng lộ trình đào tạo

Dựa trên kết quả đánh giá, Lộ trình đào tạo Quản lý giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả chi phí và khoa học.

Xem chi tiết
Hội thảo chuyên ngành

Liên tục cập nhật xu hướng, kiến thức chuyên sâu cần thiết cho việc phát triển năng lực đội ngũ quản lý cấp trung.

Xem chi tiết