UMM LÀ GÌ?

UMM là trung tâm tư vấn giải pháp phát triển toàn diện cho Quản lý cấp trung viết tắt: Ultimate Middle Manager. UMM là đời để thực thi tiêu chuẩn ‘’4 Chuyên’’: Chuyên biệt – Chuyên sâu – Chuyên gia – Chuyên nghiệp’’ của VMP. Tại UMM chúng tôi tập trung các chuyên gia hàng đầu về đào tạo Quản lý cấp trung có kinh nghiệm đa dạng trong các lĩnh vực chỉ để chuyên xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cho Quản lý cấp trung.

  • Là nơi thiết kế chương trình, lộ trình đào tạo chuyên sâu cho Quản lý cấp trung tại các Doanh nghiệp.
  • Là Thương hiệu nổi bật của Học viện Đào tạo VMP chuyên đào tạo các kỹ năng mềm dành cho cấp Quản lý.
  • Là trung tâm chuyên đào tạo các kỹ năng/ năng lực Quản lý cấp trung theo nhu cầu của Doanh nghiệp

ĐÂU LÀ VẤN ĐỀ MÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG GẶP PHẢI HIỆN NAY?

Bạn biết đấy, khác với vai trò của một nhân viên: hoàn thành những công việc được giao và chỉ phải chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ hay dự án, như thế là đủ. Không cần phải suy nghĩ bận tâm về nhiều vấn đề khác, chỉ cần làm đúng, làm đủ, làm tốt trong giới hạn công việc là nhận được sự khích lệ từ các cấp trên. Nhưng tất cả điều ấy chỉ khi là một nhân viên.

Khi là một Quản lý cấp trung, không chỉ gói gọn trong các vấn đề chuyên môn, trách nhiệm của họ còn được gộp thêm phần điều tiết nhân lực và bảng danh sách công việc tự động có thêm kết quả của những thành viên khác. Là một Quản lý cấp trung, áp lực nhân lên gấp nhiều lần. Kết quả của một nhóm, một bộ phận được tính vào kết quả của Quản lý.

Một thực tế dễ gặp phải, khi một Quản lý cấp trung phải chịu trách nhiệm quá nhiều nhưng lại “khiêm tốn” trong quyền hạn. Quản lý cấp trung vừa chịu áp lức trước đội ngũ, vừa chịu áp lực với cấp trên và đồng nghiệp.  

Vì vậy, Quản lý cấp trung cần có cả năng lực CHUYÊN MÔN và năng lực QUẢN TRỊ. Quản lý cấp trung thành công cần nhiều yếu tố quyết định một trong những yếu tố quan trọng đó là Đội ngũ nhân viên và muốn có đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả thì Quản lý cấp trung cần có những năng lực liên quan: tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, tạo động lực, phản hồi, giao việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, truyền cảm hứng, trình bày hiệu quả để nhân viên nắm rõ….

Tất cả các năng lực làm nên sự thành công của Quản lý cấp trung đã được các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Học viện Đào tạo VMP hệ thống thành các khóa học chuyên sâu.