DỰ ÁN THÀNH CÔNG

Chúng tôi đã nói đủ!
Giờ là lúc bạn nghe, đọc và cảm nhận những gì khách hàng đã nói về UMM.

Đào tạo không phải một khóa học, mà cả một quá trình

Cũng chính vì thế, chúng tôi không chỉ cung cấp những khóa đào tạo mà còn tư vấn, thực hiện những giải pháp ”Trước – Trong – Sau” đào tạo để mang lại giá trị cao (High Value) cho cá nhân và Doanh nghiệp. Chúng tôi ”phát triển nhân sự của doanh nghiệp thành loại A” thông qua việc giúp người học nhận thức được giá trị đóng góp, thay đổi tư duy và nâng cao hiệu suất của mình bằng hoạt động đào tạo và huấn luyện.

Doanh nghiệp thành công

Tiki

Đào tạo dành cho quản lý cấp trung

Đọc chi tiết

Công ty TNHH Ecco

Leadership Skill For Managers – Kỹ năng Lãnh Đạo

Đọc chi tiết

CT TNHH DVThiên Hà

Leadership Skill For Managers – Kỹ năng Lãnh Đạo

Đọc chi tiết

Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)

Eight-Skill Coaching For Managers

Đọc chi tiết

Cá nhân thành công

Phạm Thị Yến Nhi

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Đọc chi tiết

VĂN BÁ LUÝT

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Đọc chi tiết

Nguyễn Long Duy

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Đọc chi tiết

Nguyễn Thị Quỳnh

Coaching Skills

Đọc chi tiết

Lưu Quang Chánh

Leadership Skills

Đọc chi tiết